Privacyverklaring

www.iclacademy.com verwerkt uw persoonsgegevens bij het verlenen van zijn diensten. Om u te informeren hoe er met uw persoonsgegevens omgaan wordt is deze privacyverklaring opgesteld.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 vervangt deze regelgeving de Wet bescherming Persoonsgegevens. Sterk in Re-integratie gaat uiterst zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en de bescherming van privacy speelt een belangrijke rol.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de rol die u vervult bij de dienstverlening van www.iclacademy.com (spreker, deelnemer, sponsor) worden bepaalde gegevens verzameld. Wij vragen u om de volgende gegevens: contactgegevens zijn (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) die dienen voor aanmelding, verwerking van deelname en facturatie. De betalingen verlopen via Mollie.  

 

Verstrekking persoonsgegevens

www.iclacademy.com zal uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene persoonsgegevens aan derden verstrekken.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Gegevens worden niet met derden gedeeld tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor verstrekt is.

 

Cookies

www.iclacademy.com doet niet aan profilering en de website is ook niet voorzien van cookies. www.iclacademy.com verzamelt uitsluitend gegevens die u zelf bewust heeft verstrekt.

 

Beveiliging en bewaartermijnen

www.iclacademy.com neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk is bewaard. Dat wil zeggen dat de gegevens zolang bewaard blijven dan nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. www.iclacademy.com kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

www.iclacademy.com zal de privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Klachten

Natuurlijk helpt www.iclacademy.com u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden (http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht heeft.

Hiervoor kunt u contact opnemen via symosium@iclimburg.nl.

U ontvangt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, een antwoord op uw vraag.

 

Klachtenreglement

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen, kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw contactpersoon bij www.baryberghmans.com. De contactgegevens zijn:

T: 0646366353 (Caroline)

T: 0653641238 (Bary)

E: symposium@iclimburg.nl

 

Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij Bary Berghmans.

ICL arbeid

T.a.v. Bary Berghmans 

Leidenlaan 14

6229 EZ Maastricht

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring en/of klachtenreglement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!